Công khai cơ sở vật chất & CBGV năm học 2015-2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2015-2016

(Kèm theo công văn số 9277/BGDĐT-KHTC  ngày 27 tháng 12 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 - Hình thức công khai: công khai trên trang thông tin điện tử của trường và công khai tại trường, bảo đảm tính đầy đủ và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi để thông tin luôn chính xác và kịp thời.

- Địa chỉ website: http://www.bachkhoadanang.edu.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

27

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

27

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

15.728

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

16.881

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

10.440

 

4.2

Diện tích thư viện

-

300


4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

450

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

960

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

480

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

80

 

6.1

Giáo sư

-

 

 

6.2

Phó giáo sư

-

 

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

4

 

6.4

Thạc sỹ

-

40

 

6.5

Cử nhân

-

36

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

1022

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

 

7.2

Học viên cao học

-

 

 

7.3

Đại học

-

 

 

7.4

Cao đẳng

-

540

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

460

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

50

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2015-2016:

Tr. đồng/năm

5,5

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

 

9.3

Đại học

-

 

 

9.4

Cao đẳng

-

 

 

10

Tổng thu năm 2013

Tỷ đồng

6

 

10.1

Từ ngân sách

-

 

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

 

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

 

10.4

Từ nguồn khác

-

 

 

Ghi chú:   Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.                                      

                                                                                         Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                            (Đã ký)

                                                                              ThS. Trương Văn Bảo

 

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác: