Cập nhật ngày 31/07/2017,14:49:28

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Trung cấp chính qui

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Trung cấp. Từ ngày 01/8 đến ngày 11/8/2017.
Vui lòng xem file đính kèm
File đính kèm:   lich-hoc-gdqp-an_trung-cap-chinh-qui.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày