Cập nhật ngày 05/07/2016,08:15:58

Lịch thi tốt nghiệp CĐ, TCCN lần 2 - năm 2016

                    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 – NĂM 2016

  CAO ĐẲNG - KHÓA 6 (2013-2016)

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 7 (2014-2016)

  I. LỊCH THI:

NGÀY THI

MÔN THI

NGÀNH HỌC

PHÒNG THI

T. GIAN

HÌNH THỨC

Sáng: 22/7/2016

1. Tư tưởng HCM

2. Lý thuyết tổng hợp

3. Cơ sở ngành

4. Chuyên ngành (LT)

Tất cả các ngành

 

 

202

90 phút-

120 phút

Tự luận/ trắc nghiệm

Chiều: 22/7/2016

1. Thực hành nghề nghiệp

2. Thực hành chuyên ngành

Tất cả các ngành

 

402

 

Thực hành

II. THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI:

SÁNG

CHIỀU

7h30- 10h20

13h30-17h00

  Ghi chú:

- HSSV đến chậm sau 15 phút kể từ khi bóc đề thi sẽ không được dự thi                                                                 - Thí sinh đi thi phải mang theo Thẻ HSSV, biên lai thu học phí, lệ phí thi.

- HSSV phải có đơn xin thi lại Tốt nghiệp mới có tên trong danh sách dự thi

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày