Cập nhật ngày 31/07/2017,14:51:05

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng chính qui

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng chính qui. Từ ngày 01/8 đến ngày 19/8/2017.
vui lòng xem file đính kèm
File đính kèm:   lich-hoc-gdqp-an_cao-dang-chinh-qui.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày