Cập nhật ngày 29/04/2016,14:13:52

Kế hoạch ôn tập tốt nghiệp CĐ khóa 6, TCCN khóa 7 ngành KT & CN

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐN


        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG KHÓA 6 & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 7

NGÀNH KINH TẾ & CÔNG NGHỆ

 

TT

LỚP

MÔN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GIẢNG VIÊN

 

BẬC CAO ĐẲNG

1

Các lớp Cao đẳng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chiều 05/5/2016

HTB

Nguyễn Thị Lan

2

XD6A

Chuyên ngành

Sáng 05/5/2016

605

Hoàng Quốc Định

Cơ sở ngành

Sáng 06/5/2016

605

Võ Hồ Quỳnh Anh

3

TH6A

Cơ sở ngành

Sáng 05/5/2016

405

Nguyễn Đức Hường

Chuyên ngành

Sáng 06/5/2016

405

Trương Tiến Dưỡng

4

QT6A1

Cơ sở ngành

Chiều 25/4/2016

203

Lương Bài

Chuyên ngành

Chiều 04/5/2016

203

Bùi Thị Hạnh Mỹ

Sáng 05/5/2016

203

Lê Thị Ngọc Vân

5

QT6A2

Cơ sở ngành

Sáng 04/5/2016

203

Trần Thị Hạnh Thảo

Chuyên ngành

Chiều 04/5/2016

203

Trần Thị Hạnh Thảo

Sáng 05/5/2016

203

Trần Thị Hạnh Thảo

6

KT6A

Cơ sở ngành

Sáng 04/5/2016

204

Võ Kiều Tiên

Chuyên ngành

Chiều 04/5/2016

604

Võ Kiều Tiên

 

Sáng 05/5/2016

604

Võ Kiều Tiên

7

MA6A

Cơ sở ngành

Chiều 29/4/2016

204

Lương Bài

Chuyên ngành

Sáng 06/5/2016

604

Trần Lê Uyên

 

Chiều 06/5/2016

604

Trần Lê Uyên

BẬC TCCN

8

Các lớp TCCN

Chính trị

Chiều 06/5/2016

204

Nguyễn Thị Lan

9

QT7B

Lý thuyết tổng hợp

Chiều 05/5/2016

204

 Lê Thị Ngọc Vân

Thực hành nghề nghiệp

Sáng 06/5/2016

204

Lê Thị Ngọc Vân

10

KT7B

Lý thuyết tổng hợp

Chiều 05/5/2016

203

Võ Kiều Tiên

Thực hành nghề nghiệp

Sáng 06/5/2016

604

Võ Kiều Tiên

11

XD7B

Lý thuyết tổng hợp

Chiều 14/5/2016

605

Võ Hồ Quỳnh Anh

Thực hành nghề nghiệp

Sáng 14/5/2016

605

Hoàng Quốc Định

Đà  Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày