Cập nhật ngày 25/05/2016,10:46:03

Danh sách SV Cao đẳng khóa 6 chưa được công nhận tốt nghiệp 2016

SV chưa được công nhận TN đề nghị nộp bổ sung kết quả các học phần GDQP hoặc GDTC để công nhận bổ sung. SV không có tên trong DS do chưa đủ điểm học phần hoặc thi TN thiếu điểm đề nghị nộp đơn đăng ký học lại các học phần còn thiếu hoặc thi lại tốt nghiệp tại Phòng đào tạo.

Danh sách SV Cao đẳng khóa 6 chưa được công nhận tốt nghiệp 2016, vui lòng xem file đính kèm
File đính kèm:   danh-sach-sv-caodang-k6-chuaduoc-cong-nhan-tot-nghiep.htm   danh-sach-sv-caodang-k6-chuaduoc-cong-nhan-tot-nghiep.xls
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày