Tuyển sinh Cdbk Liên thông lên cao đẳng

Thong bao tuyen sinh lien thong tu Cao dang len Dai hoc nam 2017

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2017

(25/11/2017,20:52:22)

Tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học Các ngành và chuyên ngành: Ngành Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Ngành Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị


TB tuyen sinh lien thong tu TCCN len Cao dang He Chinh quy nam 2016

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2017

(24/04/2015,16:14:07)

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển theo 2 phương thức 1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với các tiêu chí: - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp. - Tiêu chí 2: Tổng điểm 03 môn trong ...


Đầu trang Đầu trang