Tuyển sinh Cdbk Cao đẳng chính quy

Danh sach thi sinh trung tuyen vao bac Cao dang nam 2017

Danh sách TS trúng tuyển vào bậc Cao đẳng, Trung cấp đợt 2 năm 2017

(01/08/2017,16:46:39)

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào bậc Cao đẳng, Trung cấp hệ chính qui đợt 2 năm 2017. Thời gian nhập học tập trung ngày 08/09/2017 (thí sinh chưa nhập học đợt 1, đến nhập học đợt 2 ngày 08/9/2017)


Tuyen sinh Cao dang he chinh quy nam 2017

Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

(26/10/2015,09:44:49)

Thời gian đào tạo: 2 - 3 năm; 2. Hình thức đào tạo: Chính qui theo hệ thống tín chỉ; 3. Địa điểm đào tạo: Tại cơ sở Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng;


Đầu trang Đầu trang