Tuyển sinh Cdbk Cao đẳng chính quy

Tuyen sinh Cao dang he chinh quy nam 2017

Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

(26/10/2015,09:44:49)

Thời gian đào tạo: 2 - 3 năm; 2. Hình thức đào tạo: Chính qui theo hệ thống tín chỉ; 3. Địa điểm đào tạo: Tại cơ sở Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng;


Đầu trang Đầu trang