Khoa Cdbk Khoa y dược

Khoa Y duocDanh sach SV duoc cong nhan tot nghiep T062017

Khoa Y dược_Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp T06/2017

(03/07/2017,15:10:12)

Khoa Y dược_Danh sách SV Cao đẳng khóa 7, hệ chính qui, được công nhận tốt nghiệp, ngày xét 23/06/2017


khoa Y duoc  Lich thi lai lan 2 nam hoc 20152016

khoa Y dược - Lịch thi lại lần 2 năm học 2015-2016

(24/05/2016,14:22:09)

khoa Y dược - Lịch thi lại lần 2 năm học 2015-2016. Từ ngày 24/5 đến ngày 28/5/2016


Khoa Y duoc  Lich hoc lai nam hoc 20152016

Khoa Y dược - Lịch học lại năm học 2015-2016

(24/05/2016,14:16:16)

Khoa Y dược - Lịch học lại năm học 2015-2016. Thời gian từ ngày 30/5 đến 31/5/2016


Khoa Y Duoc  Lich thi ket thuc HP lan 1 HK1  nam hoc 20152016

Khoa Y Dược - Lịch thi kết thúc HP lần 1, HK1 - năm học 2015-2016

(14/11/2015,21:22:56)

Khoa Y Dược_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 25/01/2016 đến 29/01/2016


Khoa Y Duoc  Lich thi ket thuc HP lan 1 HK 1  nam hoc 20152016

Khoa Y Dược - Lịch thi kết thúc HP lần 1, HK 1 - năm học 2015-2016

(31/10/2015,15:26:18)

Khoa Y Dược_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 04/11/2015 đến 11/11/2015


Khoa Y Duoc  Lich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1  nam hoc 20152016

Khoa Y Dược - Lịch thi kết thúc HP lần 1, HK 1 - năm học 2015-2016

(05/10/2015,23:01:35)

Khoa Y Dược - Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1 - năm học 2015-2016


Bach khoa da nang 31

Khoa Y dược - Lịch ôn thi TN ngành điều dưỡng và y sĩ

(04/06/2015,14:21:27)

Khoa Y dược - Lịch ôn thi TN ngành điều dưỡng và y sĩ


Bach khoa da nang 43

Khoa Y dược - Lịch học lại khoá 5 và 6

(02/06/2015,14:57:47)

Khoa Y dược - Lịch học lại khoá 5 và 6


Bach khoa da nang 5

Khoa Y Dược - Lịch thi kết thúc hp ngày 12,17,21,26/11 và 3,6,13,20/12

(07/11/2014,14:33:11)

Khoa Y Dược - Lịch thi kết thúc hp ngày 12,17,21,26/11 và 3,6,13,20/12/2014


Bach khoa da nang 4

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 ngày 02,09,11,15,16,18,25/10/2014

(19/09/2014,14:11:58)

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 ngày 02,09,11,15,16,18,25/10/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Các tin khác:
Chọn ngày: