Khoa Cdbk Khoa kinh tế

Khoa KTCBLich hoc lai lop QT8B

Khoa KTCB_Lịch học lại lớp QT8B

(22/03/2017,16:15:19)

1. Sinh viên nộp học phí tại P. Kế toán, theo Phiếu thu giảng viên bố trí dạy lại 2. Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên theo số điện thoại trên để được sắp xếp.


Khoa KTCBLich hoc lai cac lop CD khoa 7 Lien thong khoa 5

Khoa KTCB_Lịch học lại các lớp CĐ khóa 7, Liên thông khóa 5

(11/03/2017,10:06:08)

1. Sinh viên nộp học phí học lại tại Phòng kế toán trường, theo phiếu thu giảng viên bố trí dạy lại. 2. Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên theo số điện thoại trên để được sắp xếp


Khoa KTCB  Lich thi lan 2 CD khoa 8 nam hoc 20162017

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 8 năm học 2016-2017

(19/10/2016,10:41:09)

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 8 năm học 2016-2017. Từ ngày 24/10 đến 26/10/2016


Khoa KTCB  Lich thi lan 2 CD TCCN khoa 7 khoa 8 nam hoc 20162017

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 7, TCCN khóa 8 năm học 2016-2017

(18/10/2016,13:48:54)

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 7, TCCN khóa 8 & khóa 5 liên thông năm học 2016-2017. Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2016


Khoa KTLich hoc lai cac lop CD khoa 6 7 va TC khoa 7

Khoa KT_Lịch học lại các lớp CĐ khóa 6, 7 và TC khóa 7

(23/04/2016,16:48:36)

Khoa Kinh tế_Lịch học lại các lớp Cao đẳng khóa 6, 7 và Trung cấp khóa 7. thời gian học từ 23/4 - 29/4/2016)


Khoa KTLich hoc lai va thi lai cac lop CD khoa 6 7 va TC khoa 7

Khoa KT_Lịch học lại và thi lại các lớp CĐ khóa 6, 7 và TC khóa 7

(18/04/2016,15:34:07)

Khoa Kinh tế_Lịch học lại và thi lại các lớp Cao đẳng khóa 6, 7 và Trung cấp khóa 7. Lịch thi từ ngày 20 - 23/4/2016. Lịch đăng ký học lại ngày 19/4/2016 (thời gian học dự kiến từ 25 - 29/4/2016)


Khoa KTCB_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, NH 2015-2016

(26/12/2015,14:24:36)

Khoa KTCB_Lịch thi kết thúc học phần lần 1&2, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 25/01/2016 đến 29/01/2016

Khoa KTCBLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 nam hoc 20152016

Khoa KTCB_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016

(31/10/2015,15:24:23)

Khoa Kinh tế_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 04/11/2015 đến 12/11/2015


Lich hoc lai va danh sach SV Cao dang K5 Trung cap K6 dang ky hoc lai

Khoa KTCB - Lịch học lại các học phần Cao đẳng Khóa 5, Trung cấp Khóa

(21/08/2015,14:59:41)

Lịch học lại và danh sách SV Cao đẳng K5, Trung cấp K6 đăng ký học lại. Thời gian học lại ngày 24/8/2015


Khoa KTCB  Lich thi lan 2 CD TCCN khoa 6 khoa 7 nam hoc 20142015

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ, TCCN khóa 6, khóa 7 năm học 2014-2015

(15/08/2015,16:09:15)

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ, TCCN khóa 6, khóa 7 năm học 2014-2015. Từ ngày 3/9/2015 đến ngày 7/9/2015.


Các tin khác:
Chọn ngày: