Khoa Cdbk Khoa kinh tế

Khoa KTCB  Lich thi lan 2 CD khoa 8 nam hoc 20162017

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 8 năm học 2016-2017

(19/10/2016,10:41:09)

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 8 năm học 2016-2017. Từ ngày 24/10 đến 26/10/2016


Khoa KTCB  Lich thi lan 2 CD TCCN khoa 7 khoa 8 nam hoc 20162017

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 7, TCCN khóa 8 năm học 2016-2017

(18/10/2016,13:48:54)

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ khóa 7, TCCN khóa 8 & khóa 5 liên thông năm học 2016-2017. Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2016


Khoa KTLich hoc lai cac lop CD khoa 6 7 va TC khoa 7

Khoa KT_Lịch học lại các lớp CĐ khóa 6, 7 và TC khóa 7

(23/04/2016,16:48:36)

Khoa Kinh tế_Lịch học lại các lớp Cao đẳng khóa 6, 7 và Trung cấp khóa 7. thời gian học từ 23/4 - 29/4/2016)


Khoa KTLich hoc lai va thi lai cac lop CD khoa 6 7 va TC khoa 7

Khoa KT_Lịch học lại và thi lại các lớp CĐ khóa 6, 7 và TC khóa 7

(18/04/2016,15:34:07)

Khoa Kinh tế_Lịch học lại và thi lại các lớp Cao đẳng khóa 6, 7 và Trung cấp khóa 7. Lịch thi từ ngày 20 - 23/4/2016. Lịch đăng ký học lại ngày 19/4/2016 (thời gian học dự kiến từ 25 - 29/4/2016)


Khoa KTCB_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, NH 2015-2016

(26/12/2015,14:24:36)

Khoa KTCB_Lịch thi kết thúc học phần lần 1&2, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 25/01/2016 đến 29/01/2016

Khoa KTCBLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 nam hoc 20152016

Khoa KTCB_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016

(31/10/2015,15:24:23)

Khoa Kinh tế_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 04/11/2015 đến 12/11/2015


Lich hoc lai va danh sach SV Cao dang K5 Trung cap K6 dang ky hoc lai

Khoa KTCB - Lịch học lại các học phần Cao đẳng Khóa 5, Trung cấp Khóa

(21/08/2015,14:59:41)

Lịch học lại và danh sách SV Cao đẳng K5, Trung cấp K6 đăng ký học lại. Thời gian học lại ngày 24/8/2015


Khoa KTCB  Lich thi lan 2 CD TCCN khoa 6 khoa 7 nam hoc 20142015

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ, TCCN khóa 6, khóa 7 năm học 2014-2015

(15/08/2015,16:09:15)

Khoa KTCB - Lịch thi lần 2 CĐ, TCCN khóa 6, khóa 7 năm học 2014-2015. Từ ngày 3/9/2015 đến ngày 7/9/2015.


hoc lai cac Hoc phan Cao dang Khoa 5 Trung cap Khoa 6

Khoa KTCB - Thông báo lịch học lại các học phần CĐ Khóa 5, TCCN Khóa 6

(15/08/2015,15:56:08)

Lịch học lại các Học phần Cao đẳng Khóa 5, Trung cấp Khóa 6 .Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2015. .Thời gian học lại: Từ 22/8/2015 đến 25/8/2015.


Bach khoa da nang 24

Khoa KTCB - Lịch ôn tập tốt nghiệp TCCN

(15/06/2015,10:22:50)

Khoa KTCB - Lịch ôn tập tốt nghiệp TCCN


Các tin khác:
Chọn ngày: