Khoa Cdbk Khoa công nghệ

Dao tao Cu nhan nganh Cao dang Ky thuat Kien truc

Đào tạo Cử nhân ngành Cao đẳng Kỹ thuật Kiến trúc

(28/07/2017,16:16:28)

- CIO (Chief Information Office) xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch ứng dụng CNTT vào lĩnh vực kiến trúc xây dựng tại các cụng ty Kiến trúc xây dựng. - Họa viên kiến trúc triển khai các bản vẽ thiết kế kiến trúc


Khoa KCNDanh sach SV duoc cong nhan tot nghiep T062017

Khoa KCN_Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp T06/2017

(03/07/2017,15:08:35)

Khoa Công nghệ_Danh sách SV Cao đẳng khóa 7, hệ chính qui, được công nhận tốt nghiệp, ngày xét 23/06/2017


Khoa KCN Khoa YDanh sach SV chua duoc cong nhan tot nghiep T062017

Khoa KCN, Khoa Y_Danh sách SV chưa được công nhận tốt nghiệp T06/2017

(03/07/2017,15:03:38)

Khoa Công nghệ, Khoa Y_Danh sách SV chưa được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 7, hệ chính qui, ngày xét 23/06/2017


Khoa KTLich thi ket thuc hoc phan lan 2 NH 20152016

Khoa KT_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016

(28/05/2016,21:02:06)

Khoa KT_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016. Từ ngày 31/05 đến ngày 04/06/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 2 NH 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016

(28/05/2016,21:00:27)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016. Từ ngày 30/5 đến 31/05/2016


Khoa CNLich hoc lai va thi lainganh Tin ung dung HK 2 NH 20152016

Khoa CN_Lịch học lại và thi lại_ngành Tin ứng dụng, ngành Xây dựng

(15/04/2016,14:00:34)

Khoa CN_Lịch học lại và thi lại_ngành Tin ứng dụng, ngành CNKT Xây dựng HK 2, NH 2015-2016. Từ ngày 20/4 đến 21/04/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 2 HK 2 NH 20142015

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK 2, NH 2014-2015

(14/03/2016,08:51:27)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK 2, năm học 2014-2015. Từ ngày 18/03/2016 đến 19/03/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 NH 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 2, NH 2015-2016

(26/12/2015,14:27:51)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 2, năm học 2015-2016. Từ ngày 12/03/2016 đến 15/03/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 nam hoc 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016

(31/10/2015,15:22:00)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 03/11/2015 đến 11/11/2015


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 nam hoc 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016

(17/10/2015,15:14:29)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015


Các tin khác:
Chọn ngày: