Khoa Cdbk Khoa công nghệ

Khoa KTLich thi ket thuc hoc phan lan 2 NH 20152016

Khoa KT_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016

(28/05/2016,21:02:06)

Khoa KT_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016. Từ ngày 31/05 đến ngày 04/06/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 2 NH 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016

(28/05/2016,21:00:27)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, NH 2015-2016. Từ ngày 30/5 đến 31/05/2016


Khoa CNLich hoc lai va thi lainganh Tin ung dung HK 2 NH 20152016

Khoa CN_Lịch học lại và thi lại_ngành Tin ứng dụng, ngành Xây dựng

(15/04/2016,14:00:34)

Khoa CN_Lịch học lại và thi lại_ngành Tin ứng dụng, ngành CNKT Xây dựng HK 2, NH 2015-2016. Từ ngày 20/4 đến 21/04/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 2 HK 2 NH 20142015

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK 2, NH 2014-2015

(14/03/2016,08:51:27)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK 2, năm học 2014-2015. Từ ngày 18/03/2016 đến 19/03/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 NH 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 2, NH 2015-2016

(26/12/2015,14:27:51)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 2, năm học 2015-2016. Từ ngày 12/03/2016 đến 15/03/2016


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 nam hoc 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016

(31/10/2015,15:22:00)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 03/11/2015 đến 11/11/2015


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan lan 1 HK 1 nam hoc 20152016

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016

(17/10/2015,15:14:29)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần lần 1, HK 1, năm học 2015-2016. Từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015


Khoa CNLich thi ket thuc hoc phan hoc ky 2 nam hoc 20142015

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

(11/09/2015,16:38:11)

Khoa CN_Lịch thi kết thúc học phần (lần 1 và lần 2) học kỳ 2 năm học 2014-2015


Khoa CNLich hoc lai cac hoc phan Cao dang Khoa 5 Trung cap Khoa 6

Khoa CN_Lịch học lại các học phần Cao đẳng Khóa 5, Trung cấp Khóa 6

(21/08/2015,15:15:15)

Lịch học lại các Học phần Cao đẳng Khóa 5, Trung cấp Khóa 6.Thời gian học lại: Từ 21/8/2015 đến 28/8/2015.


Bach khoa da nang 57

KCN - Lịch thi từ ngày KTHP lần I 13/6 đến ngày 26/6/2015

(04/06/2015,14:15:18)

KCN - Lịch thi từ ngày KTHP lần I 13/6 đến ngày 26/6/2015


Các tin khác:
Chọn ngày: