Giới thiệu Cdbk Thông tin chung

Thu cua Chu tich HDQT Truong Cao dang Bach Khoa Da Nang

Thư của Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

(25/08/2008,11:36:36)

Với nhận định “ Kiến thức là không giới hạn và luôn cập nhật”, điều này đòi hỏi trong mỗi chúng ta phải không ngừng học hỏi và phải có những sự sáng tạo riêng của mình để lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất.


Chuc nang nhiem vu va co cau to chuc cua Truong Cao Dang Bach Khoa Da Nang

Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

(21/08/2008,15:19:00)

Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Đào tạo lại, đào tạo liên thông và thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lao động


Thong tin chung ve Truong Cao Dang Bach Khoa Da Nang

Thông tin chung về Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

(21/08/2008,14:23:08)

Hoạt động chủ yếu của Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là ra sức xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức nghiên cứu khoa học sinh động, sát thực và hiệu quả góp phần tích cực vào sự nghiệp dân giàu, nước mạn


Thu cua Pho Chu Tich HDQT Truong Cao Dang Bach Khoa Da Nang

Thư của Phó Chủ Tịch HĐQT Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

(20/08/2008,22:58:33)

Năm học 2008- 2009 là năm học đầu tiên đánh dấu một bước đi quan trọng của trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng. Là năm đầu tiên trong lộ trình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.


Đầu trang Đầu trang