Đào tạo

Lich thi tot nghiep TCCN  khoa 20152017  nam 2017

Lịch thi tốt nghiệp TCCN - khóa (2015-2017) - năm 2017

(21/06/2017,15:50:56)

Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa (2015-2017)- Hệ chính quy - năm 2017 Ngành Y sĩ, Dược sĩ, Quản lý doanh nghiệp. Kỳ thi ngày 04,05/07/2017.


Ke hoach to chuc on tap thi tot nghiep TCCN khoa 8

Kế hoạch tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp TCCN khóa 8

(05/06/2017,09:56:07)

Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng thông báo các môn thi tốt nghiệp năm 2017, Trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy, Khóa 8(2015-2017), cụ thể như sau:


Cong khai cam ket chat luong dao tao nam hoc 20152016

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015-2016

(30/08/2016,09:52:13)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016


Cong khai co so vat chat amp CBGV nam 2015

Công khai cơ sở vật chất & CBGV năm học 2015-2016

(30/08/2016,09:39:58)

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2015-2016


Thong bao ke hoach hoc Giao duc Quoc phong  An ninh

Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh

(28/07/2016,09:30:55)

Kế hoạch giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho HSSV khoá 2015 (Cao đẳng và Trung cấp) và HSSV các khoá 6, khoá 7 chưa hoàn thành môn học này


Lich thi tot nghiep CD TCCN lan 2  nam 2016

Lịch thi tốt nghiệp CĐ, TCCN lần 2 - năm 2016

(05/07/2016,08:15:58)

Lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng khóa 6, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7 lần 2 năm 2016. Thời gian ngày 22/07/2016.


Ket qua thi tot nghiep khoa Y bac Trung cap khoa 7 he chinh qui nam 2016

Kết quả thi tốt nghiệp khoa Y bậc Trung cấp khóa 7 hệ chính qui năm 20

(24/06/2016,09:16:00)

Kết quả thi tốt nghiệp khoa Y bậc Trung cấp khóa 7 hệ chính qui năm 2016


Danh sach HSSV khoa Y bac TC chua duoc cong nhan tot nghiep 2016

Danh sách HSSV khoa Y bậc TC chưa được công nhận tốt nghiệp 2016

(24/06/2016,09:08:17)

Danh sách HSSV khoa Y bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7 chưa được công nhận tốt nghiệp 2016


Danh sach SV Cao dang Dieu duong khoa 6 chua duoc cong nhan tot nghiep 2016

Danh sách SV Cao đẳng Điều dưỡng khóa 6 chưa được công nhận tốt nghiệp

(23/06/2016,09:21:57)

Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 6 chưa được công nhận tốt nghiệp 2016


Danh sach SV Cao dang Dieu duong khoa 6 duoc cong nhan tot nghiep 2016

Danh sách SV Cao đẳng Điều dưỡng khóa 6 được công nhận tốt nghiệp 2016

(23/06/2016,09:15:56)

Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 6 được công nhận tốt nghiệp 2016


Các tin khác:
Chọn ngày: