Đào tạo

Lich thi tot nghiep TCCNkhoa 20152017 lan 2  2017

Lịch thi tốt nghiệp TCCN-khóa (2015-2017) lần 2 - 2017

(09/09/2017,15:41:18)

Lịch thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp – khóa (2015-2017) - hệ chính qui – lần 2 - năm 2017. Ngành y sĩ, dược sĩ, quản lý doanh nghiệp , kỳ thi ngày 26, 27, 28/09/2017


Lich hoc Giao duc quoc phong  an ninhCao dang chinh qui

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng chính qui

(31/07/2017,14:51:05)

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng chính qui. Từ ngày 01/8 đến ngày 19/8/2017.


Lich hoc Giao duc quoc phong  an ninhTrung cap chinh qui

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Trung cấp chính qui

(31/07/2017,14:49:28)

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Trung cấp. Từ ngày 01/8 đến ngày 11/8/2017.


Lich hoc Giao duc quoc phong  an ninhCao dang lien thong

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng liên thông

(31/07/2017,14:47:38)

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng liên thông, từ ngày 5/8 đến ngày 19/8/2017.


Danh sach HSSV bac Trung cap khoa 8 duoc cong nhan tot nghiep 2017

Danh sách HSSV bậc Trung cấp khóa 8 được công nhận tốt nghiệp 2017

(28/07/2017,15:04:15)

Danh sách HSSV bậc Trung cấp khóa 8 được công nhận tốt nghiệp 2017. Ngành Quản lý doanh nghiệp, Y sĩ, Dược sĩ khóa thi ngày 4-5/7 & ngày 18-19/7/2017.


Danh sach HSSV bac Trung cap khoa 8 chua duoc cong nhan tot nghiep 2017

Danh sách HSSV bậc Trung cấp khóa 8 chưa được công nhận tốt nghiệp 201

(28/07/2017,15:02:23)

Danh sách HSSV bậc Trung cấp khóa 8 chưa được công nhận tốt nghiệp 2017. Ngành Quản lý doanh nghiệp, Y sĩ, Dược sĩ khóa thi ngày 4-5/7 & ngày 18-19/7/2017.


Danh sach sinh vien tot nghiep duoc khen thuong nam 2017

Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khen thưởng năm 2017

(16/07/2017,09:53:16)

Danh sách sinh viên Cao đẳng hệ chính qui khóa 7 và Trung cấp hệ chính qui khóa 8 tốt nghiệp được khen thưởng năm 2017


Ket qua thi tot nghiep TCCN khoa 8 nam 2017

Kết quả thi tốt nghiệp TCCN khóa 8 năm 2017

(16/07/2017,07:46:39)

Kết quả thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy ngành Quản lý doanh nghiệp, Y sĩ, Dược sĩ khóa 8 (2015-2017). kỳ thi ngày 4&5/7/2017


Lich thi tot nghiep cac mon van hoa  Trung cap khoa 8

Lịch thi tốt nghiệp các môn văn hóa - Trung cấp khóa 8

(07/07/2017,21:20:41)

Lịch thi tốt nghiệp các môn văn hoá (đối tượng chưa tốt nghiệp THPT) - Trung cấp - khoá 8 (2015-2017)- hệ chính qui - năm 2017. Ngành y sĩ, dược sĩ, quản lý doanh nghiệp, kỳ thi ngày 18,19/07/2017.


Lich thi tot nghiep TCCN  khoa 20152017  nam 2017

Lịch thi tốt nghiệp TCCN - khóa (2015-2017) - năm 2017

(21/06/2017,15:50:56)

Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa (2015-2017)- Hệ chính quy - năm 2017 Ngành Y sĩ, Dược sĩ, Quản lý doanh nghiệp. Kỳ thi ngày 04,05/07/2017.


Các tin khác:
Chọn ngày: