7/25/2024 10:40:30 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo về việc đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 tại trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng sau lễ 30/4 và 1/5

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 99/TB-CĐBK                                       Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2021

 
 

                                V/v đảm bảo an toàn phòng, chống

                                 Covid-19 tại trường CĐBK Đà Nẵng

 

Kính gửi:

-      Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc,

-      Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Thực hiện Công văn số 842/TCGDNN-HSSV ngày 01/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN về việc đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 cho học sinh sinh viên GDNN đi học trở lại sau các ngày nghỉ Lễ 30/4, 01/5; Và Công văn số 2578/UBND-SYT ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng một số hoạt động dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.     Trước khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2021 toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV), cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

2.     Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K:”Khẩu trang-Khử khuần-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế”. 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV cài đặt ứng dụng BlueZone, khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng “NCOVI” trước khi quay trở lại trường để làm việc và học tập.

3.     Ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 của trường phối hợp với các Cơ quan y tế địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Đặc biệt, cung cấp đủ các trang thiết bị y tế : kiểm tra thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường, ký túc xá,.., nhắc nhở cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV phải đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, học tập trên lớp….,

4.     Lãnh đạo các Khoa, Phòng cần rà soát toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV (thuộc đơn vị mình phụ trách), có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, đặc biệt là người có liên quan từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc đến các địa điểm vào thời gian có khả năng lây nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế để có biện pháp xử lý y tế phù hợp.

5.     Lãnh đạo các Khoa, các giảng viên và học sinh sinh viên chú ý theo dõi, nắm bắt diễn biến của dịch bệnh để chủ động triển khai các biện pháp đào tạo trực tuyến theo đúng quy định của trường. Thông tin được cập nhật thường xuyên trên hệ thống Website của trường: www.bachkhoadanang.edu.vn.

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên để biết và thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-            Như trên (để thực hiện)

-            HĐQT và BGH trường;

-            Đăng tin trên Website trường;

-            Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

 

 

Đính kèm:
Liên kết website