7/25/2024 11:18:46 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v cho phép GV và HSSV tiếp tục tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 gây ra

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 17/TB-CĐBK                      Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc cho phép giảng viên và học sinh sinh viên tiếp tục tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 gây ra

 

     Kính gửi:   -    Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

-        Học sinh sinh viên toàn trường,

 Thực hiện Công văn số 423/TCGDNN-HSSV ngày 28/02/2020 của Tổng cục GDNN và Công văn số 1163/UBND-SGDĐT ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể giảng viên, học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.     Tất cả giảng viên, học sinh sinh viên được tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 07/3/2020 (thứ 7). Ngày 09/03/2020 toàn thể học sinh sinh viên đi học trở lại bình thường theo đúng thời khóa biểu tại các Khoa (đăng trên Website của trường: bachkhoadanang.edu.vn).

2.     Địa chỉ học tập tại cơ sở 1: Số 125, đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3.     Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch theo thông báo và hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19 của Tổ chức y tế các cấp. Nhà trường có tổ chức đo nhiệt độ bằng máy đo thân nhiệt và sát khuẩn cho toàn thể giảng viên và học sinh sinh viên trước khi vào trường để giảng dạy và học tập;

4.     Yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên trước khi vào trường phải đeo khẩu trang theo đúng quy định của ngành y tế.

 Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

Liên kết website