Chi bo truong CDBKDN to chuc hop Chi bo dau nam moi 2015

Chi bộ trường CĐBKĐN tổ chức họp Chi bộ đầu năm mới 2015

Trong không khí phấn khởi đầu năm mới, chi bộ trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng đã tổ chức họp chi bộ đầu năm vào ngày 5/3/2015. Các Đảng viên của Chi bộ trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng đã đi họp đầy đủ. Đồng chí Nguyễ


Bach khoa da nang 20

Khoa KT-CB - Lịch thi kết thúc học phần lần I - Từ ngày 9 - 21/3/2015

Khoa KT-CB - Lịch thi kết thúc học phần lần I - Từ ngày 9 đến ngày 21/3/2015


Bach khoa da nang 52

TB lịch học GDQP&AN cho HSSV khoá 7 & khoá 5,6 chưa hoàn thành

Để hoàn thành kế hoạch giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên khoá 2014 (khoá 7) và học sinh, sinh viên các khoá 5, khoá 6 chưa hoàn thành môn học này.


Bach khoa da nang 58

Thời khóa biểu các lớp LT khóa 4 học ở CS 1 - Áp dụng từ 2-3-2015

Thời khóa biểu dành cho các lớp LT khóa 4 học ở cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 2-3-2015. Buổi sáng, tiết 1 bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút. Buổi chiều, tiết 1 bắt đầu lúc 13 giờ