Chi bo truong CDBKDN to chuc hop Chi bo cuoi nam

Chi bộ trường CĐBKĐN tổ chức họp Chi bộ cuối năm

Chiều ngày 10/2/2015, Chi bộ trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp chi bộ và tổng kết cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ..


Bach khoa da nang 22

KCN -Lịch thi kết thúc học phần lần I - (Từ ngày 4 đến 10 / 2/2015)

KCN -Lịch thi kết thúc học phần lần I - (Từ ngày 4 đến 10 / 2/2015)


Bach khoa da nang 52

TB lịch học GDQP&AN cho HSSV khoá 7 & khoá 5,6 chưa hoàn thành

Để hoàn thành kế hoạch giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên khoá 2014 (khoá 7) và học sinh, sinh viên các khoá 5, khoá 6 chưa hoàn thành môn học này.


Bach khoa da nang 58

Thời khóa biểu các lớp LT khóa 4 học ở CS 1 - Áp dụng từ 2-3-2015

Thời khóa biểu dành cho các lớp LT khóa 4 học ở cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 2-3-2015. Buổi sáng, tiết 1 bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút. Buổi chiều, tiết 1 bắt đầu lúc 13 giờ