Thong bao ve viec nghi Tet Am lich  At Mui  Nam 2015

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch Ất Mùi - Năm 2015

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng xin thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch Ất Mùi – Năm 2015 đối với CBGV-NV và HSSV ...


Bach khoa da nang 22

KCN -Lịch thi kết thúc học phần lần I - (Từ ngày 4 đến 10 / 2/2015)

KCN -Lịch thi kết thúc học phần lần I - (Từ ngày 4 đến 10 / 2/2015)


Bach khoa da nang 52

TB lịch học GDQP&AN cho HSSV khoá 7 & khoá 5,6 chưa hoàn thành

Để hoàn thành kế hoạch giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên khoá 2014 (khoá 7) và học sinh, sinh viên các khoá 5, khoá 6 chưa hoàn thành môn học này.


Bach khoa da nang 58

Thời khóa biểu các lớp LT khóa 4 học ở CS 1 - Áp dụng từ 26-1-2015

Thời khóa biểu dành cho các lớp LT khóa 4 học ở cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 26-1-2015. Buổi sáng, tiết 1 bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút. Buổi chiều, tiết 1 bắt đầu lúc 13 giờ